Osäkerhet sänker marknaden

En reducering av förmånsvärdet för den som köper en miljöbil har gett den svenska miljöbilsförsäljningen en skjuts. Vid årsskiftet upphör styrmedlet att gälla om inget nytt sker. Nu vill branschen ha besked.

Osäkerhet sänker marknaden

Regeringen har som målsättning att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. För att få en mer miljöanpassad fordonspark är nybilsförsäljningen central. Styrmedlet med reducering av förmånsvärdet har gett påtagliga resultat för gasbilsmarknaden. Det har sänkt kostnaden för tjänstebilsförare på nya gasbilar till samma nivå som motsvarande bensin- och dieseldriven motor och samtidigt gett ökad försäljning av gasbilar. Det i sin tur leder till att fler nya gastankstationer etableras och efterfrågan på biogasproduktionen ökar. Det skriver ett antal företrädare för miljöbilsbranschen, bland annat Energigas Sveriges vd Anders Mathiasson, på dn-debatt.

Men osäkerheten om ifall reducering av förmånsvärde som styrmedel kommer att vara kvar eller försvinna efter 2011 riskerar att sänka marknaden för miljöbilar, menar debattörerna. Hela 60 procent av nybilsförsäljningen är företagsbilar eller förmånsbilar och efter några år rullar de ut på andrahandsmarknaden. Osäkerhet påverkar redan försäljningen av miljöbilar och nedgången i försäljningen av miljöanpassade tjänstebilar är ett faktum. Ett besked nu är viktigt, menar branschen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.