nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Tidningen för miljöproffs

M&U3M&U1-2016MU15-6_218px

Miljö & Utveckling är en oberoende och verksamhetsnära tidning för miljöproffs inom näringsliv och offentlig sektor. Vi har ett tydligt nyttoperspektiv och skriver om miljödriven affärsutveckling, bjuder på guider, ger dig omvärldsbevakning och granskar hållbarhetsvärlden. Vår målsättning är att via engagerad och kunnig journalistik bidra till en positiv utveckling på miljöområdet.

Som läsare får du ta del av hur andra verksamheter arbetar. Du får konkreta tips och råd för att driva ditt miljöarbete samt koll på de senaste trenderna och nyheterna.

Miljö & utveckling ges ut sex gånger per år och har 23 000 läsare (Orvesto 2016).

Tidningen ger dig fördjupande läsning, på vår webb hittar du dagsfärska nyheter.

Tidningen anordnar också  konferensen Miljöstrategidagarna och delar ut Miljöstrategipriset.

Demoversion av Miljö & Utveckling