Oljesaneringen fortsätter

Oljeutsläppet utanför Tjörn på västkusten är det värsta sedan 1987. Kustbevakningen har fullt sjå med saneringsarbetet även om vissa områden nu räknas som färdigsanerade. 618 kubikmeter olja har hittills tagits upp.

Oljesaneringen fortsätter

Det är fortfarande oklart vad som orsakade det stora oljeutsläppet utanför Tjörn. Huvudspåret är att oljan kommer från en fartygskollision mellan fartyget Golden Trader och fiskefartyget Vidar utanför Danmark den 10 september, men ingen vet säkert. Kustbevakningen fortsätter kolla av tips och ta prover på den olja som påträffas. Hittills har 618 kubikmeter olja tagits upp från Härön och andra närliggande öar. Oljesaneringen går långsammare nu än i början eftersom oljan nu måste skyfflas och skrapas upp från klippor och stränder. Fem strandbekämpare, ett miljöskyddsfartyg, två sjöövervakningsfartyg och ett antal RIB-båtar och 40 kustbevakare deltar i saneringsarbetet. Miljöräddningsoperationen beräknas fortsätta veckan ut.

Dubbla system en snackis

Danska myndigheter skickade ett antal meddelanden till den svenska kustbevakningen i det nya systemet Safe sea net som blev tillgängligt i Sverige förra hösten. De använde sig inte av Pollution report, som är det gamla system som använts mellan Östersjö- och Nordsjöstaterna i 30 år. Först fem dagar efter fartygskollisionen började saneringen på svenska vatten efter ett tips från en privatperson. Huruvida uppgifterna om oljeutsläppet hade nått den svenska Kutbevakningen tidigare om danska myndigheter istället meddelat sig via Pollution report är under utredning.

– Nu måste vi utreda internt om det gjorts något misstag, men det är inte säkert vi hade kunnat agera annorlunda med tanke på det rådande vädret, säger Bernt Stedt, chef för Kustbevakningens miljöräddningsenhet till TT.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.