Okunskap om miljövänligt på kontor

En majoritet uppger att de är miljömedvetna på kontoret, enligt fastighetsbolaget Vasakronans undersökning Kontorsbarometern. Men enligt samma undersökning uppger många att de inte vet hur de ska agera mer miljömedvetet på kontoret.

74 procent av kontoren har riktlinjer för miljöarbetet, till exempel för pappersåtervinning och för att släcka ljuset och stänga av datorn. Men ändå anser 46 procent att de är miljöintresserade utan att veta hur de ska göra för att agera mer miljövänligt på sin arbetsplats. Många gånger saknas någon som driver miljöfrågor (48 procent). Det finns också de, nästan en femtedel, som upplever att det finns ett motstånd och att ledningen inte ger gehör för miljövänliga alternativ.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.