OKQ8 byter planeringssystem för bättre miljö

Transporter är en stor del av OKQ8:s verksamhet som levererar bensin och olja till 800 bensinstationer runt om i Sverige. Kostnaden är hög och resurser ska nu effektiviseras med bättre planerade körsträckor.

Genom ett samarbete med det danska företaget Transvision A/S som profilerat sig mot oljeindustrin ska OKQ8 ersätta sitt manuella planeringssystem till ett system för automatisk planering. Med detta hoppas man kunna säkerställa en mindre stressig arbetsmiljö och garantera precisa leveranser till kunderna samtidigt som miljön förbättras.

– Syftet med Transvision Oil Planner är att minska körsträckan och därmed CO2-utsläppen avsevärt. Projektet är helt i linje med vår strävan mot hållbara transporter, säger OKQ8:s logistikchef Johan Welander.

– Genom vår mångåriga erfarenhet inom oljebranschen förväntar vi oss att kunna bidra till OKQ8:s vision att effektivisera transporter och minska miljöpåverkan, säger Thorbjörn Schmidt-Jacobsen på Transvision.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.