Oklar framtid för 2030-mål

Vilka klimat- och energiambitioner ska EU ha för 2030? Inte högre skatter, menar energikommissionären. Marginellt med skiffergas och mer förnybart, anser klimatkommissionären.
Unionen har nu startat arbetet med att ta fram nya mål och bjuder in företag och allmänhet att tycka till.

Oklar framtid för 2030-mål

Slutdatumet för EU:s energi- och klimatmål närmar sig. Nyligen presenterade kommissionen en grönbok för arbetet som ska leda fram till nya mål som ska gälla när 2020-målen gått ut och tio år framåt.

Enligt The Guardian är det än så länge väldigt oklart hur de nya ambitionerna ska se ut och oenigheten är stor. Fram tills den 2 juli i år bjuds allmänhet, medlemsstaters regeringar, näringsliv och miljöorganisationer in för att ge sin syn på framtidens miljöpolitik.

I lågkonjunkturens tid är många industrier oroliga för högre energiskatter. Energikommissionär Guenther Oettinger försäkrade under ett möte i kommissionens högkvarter i Bryssel att det inte ska komma nya skatter eller höjningar av de befintliga nivåerna inom EU. För The Guardian förklarade han att det beror på att EU vill hålla energipriser på en konkurrensmässig nivå jämfört med USA som har tillgång till billig skiffergas. Oettinger ser istället energieffektivisering som nyckeln till att nå EU:s kommande målpaket.

Både Guenther Oettinger och Connie Hedegaard är eniga om att skiffergas endast kommer att spela en marginell roll i EU:s energimix.

– Vi ska inte lura oss själva. Det kommer inte att vara lika billiga som i USA. Vi har andra geologiska förutsättningar och det gör det svårare. Vi har inte lika öppna ytor. Och vi bryr oss mer om vad människor tycker lokalt.

Istället trycker Connie Hedegaard på att öka hastigheten inom förnybar energi.

Ett utkast för unionens nya energi- och klimatmål väntas i slutet på året.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.