Ökenspridning det största miljöhotet

Klimat Den största miljöutmaningen i vår tid. Så beskriver FN-tjänstemannen Luc Gnacadjas ökenspridningen som ökar i världen. I dagarna lanserade han ett decennium för att bekämpa problemet.

Ökenspridning det största miljöhotet
Göteborgs universitet

Ökenspridning blir allt vanligare och kan i dag ses som ett miljöhot.

Det är en alarmerande siffra: Sedan tidigt 80-tal har en fjärdedel av jordens markytor förstörts och problemet fortsätter genom att en procent försvinner årligen. Miljöboven i dramat är ökenspridning, som har flera förklaringar, däribland skogsskövling och klimatförändringar.

– De översta 20 centimeterna av jorden är allt som står mellan oss och utrotning, säger Luc Gnacadja, chef för FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning, till brittiska tidningen The Guardian.

System där människor får betalt

Han föreslår ett system där människor får betalt, via globala koldioxidmarknader, för att bevara marken.

Anledningen till att han väcker frågan om ökenspridning och allt fler obrukbara marker lite extra beror på att han igår var i London och lanserade FN-decenniet för kampen mot ökenspridning.

Tecken på ökenspridning – ett miljöhot

Det finns flera exempel på hur ökenspridningen gör sig synlig: allt från dammstormar i Asien till landkonflikter i Somalia, skriver the Guardian.

Läs mer: Pensionsförvaltarna: Hållbarhet är en överlevnadsfråga

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.