Ökat stöd till små miljöteknikföretag

Exportrådet har fått i uppdrag av regeringen att lägga extra krut på att stötta mindre miljöteknikbolag. I potten ligger 48 miljoner kronor.

I veckan gav regeringen Exportrådet i uppdrag att driva en särskild satsning på små miljöteknikföretag. Till sitt förfogande får myndigheten 48 miljoner kronor mellan 2011 och 2014.

– Den internationella marknaden för miljöteknik växer kraftigt och erbjuder många nya jobbtillfällen runt om i Sverige. Men många av våra duktiga miljöteknikföretag är små och den internationella erfarenheten liksom kapaciteten att ta risker och satsa på export är begränsad. Det vill vi råda bot på genom denna satsning, säger näringsminister Maud Olofsson.

I Exportrådets nya uppdrag ingår att stötta små svenska miljöteknikföretag när de ska välja nya marknader och etablera sig där. Men också vissa insatser inom Exportrådets plattform och varumärke Symbiocity som ska marknadsföra svenska lösningar inom hållbar utveckling utomlands. Därtill ska rådet hjälpa till med att samordna mottagande av internationella delegationer som är nyfikna på att se svensk miljöteknik på hemmaplan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.