Ökat producentansvar för läkemedel föreslås

Avfall Det ska vara lätt att göra rätt när man återlämnar läkemedel. Det menar Naturvårdsverket som föreslår att producenterna ska ta ansvar för läkemedel som klassas som farligt avfall.

Som konsument ska man inte behöva hålla reda på vilket läkemedelsavfall som klassas som farligt. Det anser Naturvårdsverket som på regeringens uppdrag har utrett om läkemedel som klassas som farligt avfall ska inkluderas i förordningen om producentansvar för läkemedel. Enligt Naturvårdsverket är det viktigt att insamlingssystemet för läkemedel är säkert, lättillgängligt och enkelt att förstå. Därför föreslår man att producentansvaret utökas så att apoteken har ansvar för att ta emot alla typer av läkemedel, även de som utgör farligt avfall.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.