Ökat jordbruk förvärrar global uppvärmning

När jordbruket breder ut sig så ökar eroderingen av det översta jordskiktet, vilket lagrar tre gånger mer kol än atmosfären. Det kommer att spä på den globala uppvärmningen, visar en ny FN-rapport.

Avskogning, städers utveckling och ett jordbruk som breder ut sig gör att det översta jordskiktet sköljs bort i allt större utsträckning. FN:s miljöprogram UNEP rapporterar i sin årsbok för 2012 att det översta jordlagret lagrar 2 200 miljarder ton kol, vilket är tre gånger mer än vad atmosfären lagrar.

När jordlagret påverkas av mänsklig aktivitet så kan organiskt material i jorden brytas ner och ombildas till koldioxid, skriver Reuters på nätet när de återger rapportens innehåll.

I rapporten framgår att cirka 24 procent av jordens landytor under de senaste 25 åren har minskat i kvalitet och produktivitet som en följd av ohållbar markanvändning. Samtidigt har 60 procent av kolet som lagras i jord och vegetation gått förlorad sedan 1800-talet på grund av förändrad markanvändning. Om ingenting görs åt förändringarna i markanvändning så kommer stora delar av ekosystemtjänsterna att försvinna i över 20 procent av skogarna, torvmarkerna och gräsmarkerna – enbart i u-länderna.

För att råda bot på situationen föreslår FN:s miljöprogram bland annat att man ska ploga åkrarna mindre och att man ska vara försiktig med gödsling och växelbruk av åkrarna, skriver Reuters.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.