Ökat intresse för hållbarhetsredovisningar

Antalet hållbarhetsredovisningar ökar bland stora företag i världen, visar en undersökning från revisionsföretaget KPMG. Bland mindre företag är antalet redovisningar färre, men de kommer att öka i framtiden, tror Henrik Dahlström på KPMG miljö- och etikrevision.

Hållbar utveckling kan definieras på olika sätt. Enligt Henrik Dahlström på KPMG handlar det förutom frågor inom miljöområdet om socialt ansvarstagande, som samhällsengagemang, jämställdhet, arbetsmiljöfrågor, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet.

KPMG har i år för fjärde gången gjort en global kartläggning inom området miljöredovisningar, och har denna gång utökat undersökningen till att även omfatta hållbarhetsredovisningar.

– Att redovisa yttre miljöfrågor verkar i dag vara en självklarhet bland många företag, men vi märker även att redovisning av till exempel arbetsmiljörelaterade frågor blir allt vanligare, berättar Henrik Dahlström.

Japan redovisar mest

Undersökningen genomfördes bland de 250 största företagen enligt Global Fortune 500 companies samt de 100 största företagen i 19 länder. Företagens årsredovisningar och eventuella separata redovisningar granskades, liksom informationen på deras hemsidor.

Resultatet visar att allt fler företag väljer att redovisa hållbarhetsinformation. Andelen är störst i de länder som rymmer stora företag, som USA, Japan och Storbritannien.

– I de länderna finns många globala företag som verkar i tredje världen. Därför är frågor om sådant som till exempel barnarbete aktuella för dem, säger Henrik Dahlström.

I år omfattades Japan för första gången av undersökningen, och landet visade sig med 72 procent ha överlägset högst andel företag med separata hållbarhetsredovisningar. Storbritannien hamnade tvåa med 49 procent.

– Japan har antagit en riktlinje för företagen om att de bör redovisa denna typ av information, och undersökningen visar att många har hängt på, konstaterar Henrik Dahlström.

Undersökningen visade också en ökning i det antal företag som låter göra en extern granskning av sin separata hållbarhetsredovisning. De som integrerar hållbarhetsredovisningen i sin årsredovisning blir också allt fler. En del av dessa redovisningar blir då granskade inom ramen för den finansiella revisionen.

Ladda varumärket

– Motiven bakom att göra en hållbarhetsredovisning handlar oftast om företagets anseende och image. Företaget vill ladda sitt varumärke med positiva värderingar och ser affärsrelaterade risker med att inte göra det, berättar Henrik Dahlström.

Ett annat motiv kan vara möjligheten att få redovisa sin miljöutveckling. När Henrik Dahlström talat med svenska företag angående hållbarhetsredovisningar har det visat sig att företagen redan har miljöledningssystem, och ser en hållbarhetsredovisning som ett sätt att ytterligare kommunicera sin prestanda.

– Kunderna har ställt krav på miljöledningssystem, och ställer nu frågan vad företagen verkligen åstadkommer i sitt arbete med miljö och arbetsmiljö. En redovisning är ett sätt att visa hårda fakta om miljöutvecklingen, tror Henrik Dahlström.

Ytterligare ett viktigt motiv bakom hållbarhetsredovisningar är ett försök av företaget att lyfta fram sig själv som potentiell arbetsgivare för att locka till sig kompetent personal. Enligt Henrik Dahlström är detta en fråga som blir allt viktigare, inte minst i Sverige som förutspås få arbetskraftsbrist i framtiden.

Sverige backar

Trots detta visade undersökningen att Sverige är ett av de länder som backar i antalet hållbarhetsredovisningar. Andelen företag med separata hållbarhetsredovisningar har minskat från 34 procent 1999 till 26 procent i år, och är därmed nere på samma nivå som 1996. Henrik Dahlström tror att en förklaring kan vara att många svenska företag blivit uppköpta av utländska företag, som antingen inte har någon hållbarhetsredovisning eller har valt att göra en rapport som inte ges ut i Sverige. Men något solklart svar finns inte.

– Många vill att Sverige ska framstå som ett föregångsland när det gäller arbetet med hållbarhetsfrågor, men så är inte fallet i detta avseende, konstaterar Henrik Dahlström.

Undersökningen har genomförts enbart bland stora företag, och det är där hållbarhetsredovisningar ökar mest. Henrik Dahlström konstaterar att det för mindre företag i Sverige inte är aktuellt med sociala frågor som barnarbete, men att det finns annat, som arbetsmiljö, som är viktigt även för dem.

– Jag tror att utvecklingen kommer att bli samma som för miljöledningssystem. Stora företag går först, men ställer krav på sina leverantörer, så att mindre och mellanstora företag till slut följer efter, säger Henrik Dahlström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.