Ökade utsläpp från byggsektorn

Byggbranschen saknar livscykelperspektiv och utsläppen från sektorn ökar. Det visar en ny rapport från KTH.

Rapporten visar att bland annat utsläppen från produktion av byggnadsmaterial och transporter nu är större än uppvärmningen av byggnader.

– Våra studier visar på behovet av ett livscykelperspektiv. Om man bara fokuserar på en del av systemet eller en typ av aspekt eller ett utsläpp riskerar man att missa viktiga förändringar. Våra studier visar också på möjligheten att utnyttja data från miljöräkenskaperna för att kunna följa upp miljömålsarbete inom en sektor på en övergripande nivå, säger Susanna Toller, forskare på KTH och huvudförfattare till rapporten.

Styrmedel viktigt

Men att andra utsläpp än de från uppvärmning är större beror delvis på att det senare har minskat. Enligt KTH är det ett tecken på att styrmedel som koldioxidskatten har effekt.

– Det är däremot intressant att utsläppen från andra delar av bygg – och fastighetssektorn inte alls har minskat, utan snarare ökat. De här resultaten visar att det behövs ytterligare styrmedel och att bygg- och fastighetssektorn måste välja miljövänligare material och optimera transporterna om vi ska kunna fortsätta att minska utsläppen av växthusgaser, säger Göran Finnveden, projektledare för arbetet bakom rapporten och professor i miljöstrategisk analys på KTH.

Kemiska produkter ökar

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av Sveriges miljöpåverkan, enligt en tidigare studie som KTH:s forskargrupp gjort för Boverket. De viktigaste aspekterna är energianvändning, utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt generering av avfall och användning av farliga kemikalier.

För dessa parametrar står bygg- och fastighetssektorn för mellan 10 och 40 procent av Sveriges miljöpåverkan. I både den och den nya studien har man använt ett livscykelperspektiv.

Även användningen av farliga kemiska produkter har ökat och är enligt rapporten nu cirka 1,5 miljoner ton per år. Vad ökningen beror på vet man inte ännu, utan hänvisar till fortsatta studier.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.