Ökade miljökrav på godstransporter

Dubbelt så många speditörer har högre miljökrav på sig nu jämfört med 2007. Och godstransportköpare kan tänka sig att betala mer för miljöbättre transport, visar en attitydundersökning.

Attitydundersökningen Kombitrafiken – attityder och trender 2012 från Godstransportrådet Skåne och Blekinge visar att 86 procent av speditörerna känner att de har högre miljökrav på sig idag när det gäller transporter och transportörer idag. Dessutom visar den att 33 procent av godstransportköparna kan tänka sig att betala mer för miljövänliga transporter, men detta är inget som speditörerna känner till.

Drygt hälften av godstransportköparna har en transportpolicy och 97 procent av speditörerna har en miljöpolicy. De som inte har det är dock inte särskilt intresserade.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.