Ökade kostnader för miljöskydd

Nästan 12 miljarder kronor. Så mycket kostade miljöskydd den svenska industrin under förra året. Det är drygt en miljard mer jämfört med 2010. Det visar siffror från SCB.

För att beräkna kostnader för miljöskydd, det vill säga, åtgärder som förebygger, reducerar eller tar bort föroreningar eller annan negativ påverkan på miljön, görs skillnad på löpande kostnader och investeringar. Investeringar kan till exempel vara ett filter som sätts in vid ett tillfälle, medan löpande kostnader går åt till drift, personel, administrativt arbete och avfallshantering.

Enligt Statistiska centralbyrån uppgick investeringarna för miljöskydd under 2011 till 5,0 miljarder kronor vilket är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Energi- och vattenförsörjningsbranschen är den bransch med högst miljöskyddsinvesteringar, drygt 1,7 miljarder kronor under 2011.

När det gäller löpande kostnader under 2011 var uppgick de till knappt 7,0 miljarder vilket är en ökning med 9 procent. Högst löpande kostnader har energi- och vattenförsörjningsbranschen, knappt 1,3 miljarder kronor.

Störst investeringar för luften

Drygt hälften av investeringarna på 5,0 miljarder kronor under 2011 gjordes inom luftområdet. Det kan bland annat handla om installation av olika filter och åtgärder vid övergång till mindre miljöpåverkande bränslen. Investeringar inom vattenområdet står för cirka en tredjedel av investeringarna medan avfallsinvesteringarna står för 4 procent.

Den största ökningen av de totala miljöskyddsinvesteringarna mellan år 2010 och 2011 skedde inom branschen för kemikalier, farmaceutiska basprodukter och läkemedel, vars investeringar ökade med 246 miljoner kronor.

Hela publikationen MI23 Miljöskyddskostnader i industrin finns att ladda ner från SCB:s hemsida.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.