Ökade koldioxidutsläpp från näringslivet

Näringslivets utsläpp av koldioxid ökade med 14 procent mellan 1993 och 2003, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Ökningen berodde på ökad produktion av varor och tjänster från näringslivet. Ökningen skedde trots att mängden utsläppt koldioxid per producerad krona minskade under perioden.

Den offentliga sektorn och hushållen minskade sina utsläpp. Sveriges utsläpp av koldioxid har legat på omkring 60 miljoner ton per år mellan 1993 och 2003. Trots det har bruttonationalprodukten, BNP, ökat med nästan 30 procent.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.