nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ökad vindkraft en förlustaffär

Investera gröna lösningar i transportindustrin istället och lägg ner utbyggnationen av vindkraft i Sverige. Det menar Kung. Vetenskapsakademiens Energiutskott i en debattartikel som publicerats i SvD.

  • Annons 1

Artikelförfattarna argumenterar för att trafiksektorn står för 35 procent av de fossila utsläppen och att det är där, och inte i energisektorn, som störst miljövinster kan göras i Sverige. Behovet av el måste anpassas till användarnas behov och inte tvärt om. Förnybar energi har låg energitäthet och kräver kostsam anpassning i befintliga system argumenterar de, och tar Tyskland som exempel på ett land som fått problem med under- och överskott från vindkraften.

”Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott har i en utförlig analys visat att Sverige kan klara upp till cirka 10 TWh vindkraft i elförsörjningssystemet genom att balansera denna med tillgänglig vattenkraft, som dock utnyttjas mindre effektivt och med större förslitning på utrustningen. Utökas vindkraften ytterligare måste både elnäten och vattenkraften förstärkas, alternativt måste nya gas- eller kolkraftverk installeras eller de skyddade älvarna offras. Kärnkraften å sin sida kan inte balansera vindkraften utan tjänar i första hand som en tillförlitlig källa för en kontinuerlig elförsörjning. I länder med främst fossilgenererad elenergi bidrar vindkraften till minskningar av CO2-utsläppen och gör därför betydligt större nytta än i Sverige.”

”Att sådana gigantiska energiinvesteringar håller på att genomföras i vårt land som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem är obegripligt. Om avsikten vore att minska koldioxidutsläppen borde investeringarna på hundratals miljarder i stället riktas mot transportsektorn där cirka 35 procent av de fossila utsläppen sker i dag.”

Debattartikeln publicerades den 22 april i SvD och skrevs under av 13 ledamöter ur Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Analys: Utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil – en komplicerad fråga

I november 2018 gav mark- och miljödomstolen Preem tillstånd att utöka sin verksamhet i Lysekil, vilket har väckt starka reaktioner. Tillståndet innebär möjlighet att genomföra det så kallade ROCC-projektet, som skulle leda till en markant ökning av raffinaderiets koldioxidutsläpp.