nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ökad vindkraft en förlustaffär

Investera gröna lösningar i transportindustrin istället och lägg ner utbyggnationen av vindkraft i Sverige. Det menar Kung. Vetenskapsakademiens Energiutskott i en debattartikel som publicerats i SvD.

  • Annons 1

Artikelförfattarna argumenterar för att trafiksektorn står för 35 procent av de fossila utsläppen och att det är där, och inte i energisektorn, som störst miljövinster kan göras i Sverige. Behovet av el måste anpassas till användarnas behov och inte tvärt om. Förnybar energi har låg energitäthet och kräver kostsam anpassning i befintliga system argumenterar de, och tar Tyskland som exempel på ett land som fått problem med under- och överskott från vindkraften.

”Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott har i en utförlig analys visat att Sverige kan klara upp till cirka 10 TWh vindkraft i elförsörjningssystemet genom att balansera denna med tillgänglig vattenkraft, som dock utnyttjas mindre effektivt och med större förslitning på utrustningen. Utökas vindkraften ytterligare måste både elnäten och vattenkraften förstärkas, alternativt måste nya gas- eller kolkraftverk installeras eller de skyddade älvarna offras. Kärnkraften å sin sida kan inte balansera vindkraften utan tjänar i första hand som en tillförlitlig källa för en kontinuerlig elförsörjning. I länder med främst fossilgenererad elenergi bidrar vindkraften till minskningar av CO2-utsläppen och gör därför betydligt större nytta än i Sverige.”

”Att sådana gigantiska energiinvesteringar håller på att genomföras i vårt land som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem är obegripligt. Om avsikten vore att minska koldioxidutsläppen borde investeringarna på hundratals miljarder i stället riktas mot transportsektorn där cirka 35 procent av de fossila utsläppen sker i dag.”

Debattartikeln publicerades den 22 april i SvD och skrevs under av 13 ledamöter ur Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.

  • Annonskod Huvudspalten 4