Offentlig upphandling förbättrar villkor i leverantörsleden

CSR Offentlig upphandling kan göra skillnad när det gäller att förbättra arbetsvillkor i globala leverantörsled.
- När sociala krav används på ett bra sätt kan de ha en positiv inverkan på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor på plats i produktionen, säger Linda Scott Jakobsson, upphandlingsspecialist på Swedwatch och medförfattare till en ny rapport på temat.

Offentlig upphandling förbättrar villkor i leverantörsleden
Shutterstock

Vissa verksamheter har underleverantörer i många led och i länder där korruption, miljöförstörelse och miserabla arbetsförhållanden är vardag. Att få ordning på hållbarhetsfrågor i leverantörsledet kan vara en komplicerad process. I en läsarundersökning Miljö & Utveckling genomförde under förra året uppgav över 50 procent av de som svarat att de hade problem med att säkra hållbarhetsarbetet i sin leverantörskedja.

Utmaningarna har också uppmärksammats nationellt där regeringen under förra året tog fram en politik för hållbart företagande med mål att stötta och hjälpa verksamheter.

Kan göra skillnad.

Nu har det dock visat sig att offentlig upphandling kan vara ett verktyg för att förbättra arbetsvillkor i globala leverantörsled.

– När sociala krav används på ett bra sätt kan de ha en positiv inverkan på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor på plats i produktionen, säger Linda Scott Jakobsson, upphandlingsspecialist på Swedwatch och medförfattare till en rapport om detta.

Rapporten ”Agents for Change” tar utgångspunkt i tre fallstudier som rör produktionen av kirurgiska instrument från Pakistan, kycklingkött från Thailand och kaffe från Brasilien, alla produkter där arbetsvillkoren ofta är undermåliga och exploatering av arbetstagare är utbredd. I det första fallet har Swedwatchs jämförande studier från 2007 och 2015 visat på förbättringar i pakistanska fabriker gällande löner, arbetstider och motverkande av barnarbete, efter att sociala krav börjat ställas av landstingen.

– Det är resultatet av ett långsiktigt engagemang. Landstingens samarbete och strukturerade system är bra exempel på hur sociala krav kan implementeras i upphandlingsprocessen och förbättra arbetsvillkoren i praktiken, säger Linda Scott Jakobsson.

Certifiering hjälper

Rapporten visar också att flera myndigheter använder hållbarhetscertifieringar när kaffe upphandlas, något som kan vara ett effektivt verktyg för att följa upp och verifiera sociala krav. ”Agents for Change” belyser flera positiva exempel på hur svenska upphandlande myndigheter arbetar med sociala krav, men många utmaningar kvarstår.

– Att bara ställa krav räcker inte. Politiker måste tillsätta resurser för att göra det möjligt för upphandlare att både genomföra riskbedömningar och följa upp kraven. Det är avgörande för att skapa verklig förändring i leverantörsleden, säger Linda Scott Jakobsson.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.