Offentlig sektor måste höja förnybara ribban

Smartare upphandling i den offentliga sektorn är ett måste för att bana väg för mer förnybar energi. Det slår Energimyndigheten fast i sin rapport.

Hela 135 miljoner kvadratmeter lokalyta används av den offentliga sektorn. En stor beställare av energi, med andra ord. I Energimyndighetens rapport Föredömliga offentliga byggnader slås fast att denna sektor kan bli bättre på att använda förnybar energi.

– Offentlig sektor kan bli bättre på att använda energi från förnybara källor i sina byggnader och på så sätt också visa vägen för andra aktörer, säger Marie Claesson som arbetat med rapporten på Energimyndigheten.

Det är regeringen som gett myndigheten i uppdrag att arbeta fram förslag till åtgärder för att offentliga byggnader från och med 2012 ska vara förebilder på att nyttja förnybar energi. Ett förslag som ges i rapporten är att använda regleringsbreven för myndigheterna för att kunna ställa högre krav på förnybar energianvändning. Därtill föreslås att Miljöstyrningsrådet ska se över dagens upphandlingskriterier och komplettera dem med kriterier som rör förnybar energi.

– Vi undersöker också möjligheterna till ursprungsmärkning av fjärrvärme och ställer nu samman erfarenheter som kan fungera som en inspiration och grund för offentliga aktörer att ställa krav på förnybar värme, säger Marie Claesson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.