Oenighet när EUs klimatpolitik avgörs

Juridik & Politik I veckan fattar Europeiska rådet beslut om vilka klimat- och energipolitiska mål som ska gälla till år 2030. Utslaget styr klimat- och energiarbetet under många år framöver, men medlemsländerna har väldigt olika ingångar i samtalen.

EU-kommissionens förslag som presenterades tidigare i år och som mötet ska ta beslut om, innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent, att minst 27 procent av energin ska vara förnybar samt ett mål om 30 procents energieffektivisering till 2030.

Men enligt flera olika källor råder stor oenighet bland EUs medlemsländer om var ambitionsnivån ska ligga. Att det verkligen kommer en uppgörelse ur mötet är inte självklart.

Flera öst- och centraleuropeiska medlemsländer som har en stor energianvändning från från kol menar att de får betala ett högt pris för omställningen. De är också oroliga för ett ökat beroende av rysk gas. Storbritannien och Cypern vill inte ha något bindande må när det kommer till energieffektivisering, men det vill Tyskland, Danmark och Portugal, uppger Euroactiv.

Den nya svenska regeringen vill ha ett klimatmål om om 50 procent utsläppsreduktioner till 2030 jämfört med 1990. De kommer enligt ett pressmeddelande från miljödepartementet att arbeta för detta. De kommer också för att jobba för att det verkligen blir ett bindande mål kring energieffektivisering om minst 30 procent.

Mötet är också viktigt för EUs position under FNs klimatförhandlingar i Paris nästa år, som man hoppas ska innebära nya globalt bindande klimatmål.

Läs mer om de olika ländernas positioner inför mötet

(källa Euroactiv)

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.