Oenighet hindrar klimatframgång

Inga stora framgångar rapporteras från klimatmötet i Kina. Snarare oenighet om samma grundläggande frågor som tidigare och förvärrade relationer mellan Kina och USA.

Oenighet hindrar klimatframgång

Kyotoavtalet löper snart ut. Men sprickorna är fortfarande allt för djupa för att nå någon slags enighet och få ett nytt eller flera nya avtal efter 2012.

Enligt Reuters har FN lagt mycket av förhandlingskrutet på att få länderna att enas för att just undvika ett gap efter 2012 och på så vis också rädda den miljardmarknad som kolidioxidmarknaden inom ramen för Kyotoavtalet innebär.

Efter Major Economies Forum-mötet i september uttryckte USA:s klimatsändebud Todd Stern förhoppningar om att försöka komma vidare på vissa områden där enighet ändå var möjligt, exempelvis inom REDD+, alltså det program som ska ge utvecklingsländer incitament att behålla regnskogen istället för att avverka den.

Förvärrade relationer

Men under mötet i Tianjin stod det klart att Kina inte kommer att vika sig för trycket att tänka om kring klimatavtalet utan förbereder sig för ett glapp efter 2012 om inte de rika länderna kan komma överens om nya växthusgasmål i tid, skriver Reuters.

Begreppet mitigation är fortfarande centralt. Alltså utsläppsminskningar. USA vill se bindande utsläppsåtaganden även från snabbväxande utvecklingsländer, däribland Kina. Enligt Business Green har relationerna mellan de två länderna förvärrats under klimatförhandlingarna i Tianjin. Guardian rapporterar att USA:s vice förhandlingschef Jonathan Pershing tyckte att Kina inte byggde på den grund som lades i och med Köpenhamnsackordet.

Kort sammanfattat handlar det om att USA inte vill gå med på mer ambitiösa utsläppsmål än 17 procent till 2020 jämfört med 2005 års nivåer, samtidigt som Kina vill att de rika industriländerna ska ta ett större ansvar och gå med på bindande utsläppsåtaganden.

Dock rapporteras om vissa framsteg inom områdena skog, tekniköverföring och finansiering av åtgärder i utvecklingsländer. Flera av u-länderna menar dock att de inte sett röken av de tidigare beslutade snabbstartspengarna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.