OECD-verkstad om bioenergi i Umeå

I kölvattnet efter ett högt oljepris har produktionen av biobränslen ökat explosionsartat. Men expansionen har sina begränsningar. Inom kort kan brist på odlingsbar åkermark leda till stora återverkningar på miljön i form av övergödning och erosion.

Nyligen avslutades en tredagars OECD-workshop om bioenergi i Umeå med ett besök på ETEKs anläggning i Örnsköldsvik, som producerar bioenergi från cellulosa. Sverige står som värd för workshopen eftersom arrangörerna efterfrågade ett studiebesök på en andra generationens bioenergianläggning. Särskilt USA har visat stort intresse, deras sverigeambassadör har bioenergi som första prioritet på sitt arbetsprogram.

Minskad etanolförsäljning

Intresset för biobränslen har de senaste åren ökat explosionsartat sedan det höga oljepriset har gjort dem mer lönsamma. Men samtidigt luftade flera mötesdeltagare farhågor om att marknaden för biobränslen kan tvärstanna om oljepriset sjunker så att lönsamheten minskar. Redan idag ser man att etanolförsäljningen i Sverige har minskat sedan bensinpriset sjunkit, trots att det har sålts närmare 2 000 flexifuelbilar i år. Folk tankar helt enkelt sina etanolbilar med bensin när det är billigare.

Åkerbrist

Samtidigt diskuterades att expansionstakten för biobränslen nu är så hög att brist på åkermark för grödor till biobränsleproduktion inom kort kommer att vara ett problem. Om utvecklingen fortsätter i samma takt så kommer inom några år hälften av världens majsskörd att behövas för etanolproduktion. Denna enorma omdaning av jordbruket får stora återverkningar på tillgången på livsmedel, djurfoder, betesmarker för köttdjur och den lokala miljön. Risken för övergödning av närliggande vattendrag och ökad markerosion är överhängande när man försöker få så stort utbyte som möjligt från marken.

Policyfokus

Huvudfokus under mötet har varit policyfrågor på bioenergiområdet. Olika bioenergikällors potential har belysts ur ekonomiska, tekniska och miljöperspektiv. Uppemot 80 personer från OECDs medlemsländer har deltagit i workshopen. Deltagarna kommer i huvudsak från EU-länder, Norge, Schweiz, USA, Kanada, Japan, Korea, Australien, Nya Zeeland och Mexiko.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.