Odling i storstäder het potatis

Vertikala växthus i Globen-storlek för lokal odling av växter och livsmedel i städer kan snart bli verklighet då regeringen nu lanserar Urban Agriculture via SymbioCity, en världsomspännande satsning på hållbar stadsutveckling.

Odling i storstäder het potatis

Jordbruk i storstäder är en het potatis för svenska företag. SymbioCity är en marknadsföringsplattform och ett verktyg för internationell marknadsföring av svenskt kunnande och teknik inom urban infrastruktur. SymbioCity har presenterats i ett flertal länder och rönt stort intresse. En del av konceptet är Urban Agriculture, som bland annat handlar om att använda stadens ytor för odling av växter och livsmedel på höjden, så kallad vertikal farming. Bakom den nya lanseringen står det svenska företaget Plantagon som utvecklar vertikala växthus i Globen-storlek.

– Det är väldigt spännande att följa den snabba utvecklingen inom Urban Agriculture. Att allt fler människor väljer att bosätta sig i storstäder ställer större krav på städerna. Det blir nödvändigt att utveckla smarta sätt att producera på liten yta inne i staden, delvis för att kunna erbjuda gröna inslag i stadsmiljön, men framför allt att se till att undvika onödiga transporter som ger höga utsläpp och kostnader, säger Gustav Gorecki, affärsutvecklingsansvarig på Plantagon.

Genom att odla på höjden i en kontrollerad miljö inne i städerna kan stora mängder grönsaker produceras och säljas på liten yta. På så vis undviks omfattande koldioxidutsläpp och kostnader för transporter av grönsaker in och ut ur städer. Tack vare den slutna miljön i växthusen minimeras behovet av vatten, energi och bekämpningsmedel.

Först ut är Linköping där Tekniska Verken har tecknat en avsiktsförklaring med Plantagon och ska bygga ett vertikalt växthus i anslutning till Tekniska Verkens biogasanläggning där spillvärme och koldioxid kommer att tillvaratas i växthuset.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste