Nytt verktyg hjälper kommuner mäta luftkvaliteten

Verktyg Nu lanseras ett nytt verktyg som visar halter av luftföroreningar som människor exponeras för i sin vardag.
– Vår kartläggning ger en övergripande bild av luftkvaliteten i Sverige och kan hjälpa kommuner att identifiera platser som kanske är mer förorenade än de tror, säger David Segersson, luftmiljöforskare på SMHI, till Miljö & Utveckling.

Nytt verktyg hjälper kommuner mäta luftkvaliteten
Verktyget visar högupplösta modellberäkningar över hela landet. Foto: Adobe stock.

SMHI har på uppdrag av Naturvårdsverket och Trafikverket tagit fram ett avancerat modellsystem som visar luftföroreningshalter med data i områden så små som 50 x 50 meter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– På grund av det nya luftmiljödirektivet förväntas kraven på luftkvalitet öka inom EU, säger David Segersson, forskningsledare inom urbant klimat och luftmiljö på SMHI, till Miljö & Utveckling.

David Segersson berättar att tillgången till luftmiljödata varierar kraftig mellan Sveriges kommuner. Stora kommuner har vanligtvis tillgång till bra data, medan mindre kommuner ofta har begränsad eller ingen information alls.

– Luftmätningar görs endast på utvalda platser, vilket gör det svårt att välja platser som representerar hela kommunen. Om man inte har kännedom om sin aktuella luftkvalitet och vilka problem som förekommer, saknar man även en referenspunkt för att kunna förbättra kvaliteten, säger David Segersson.

Verktyget visar högupplösta modellberäkningar över hela landet. Foto: SMHI.

Nationella modellberäkningar av luftföroreningar ger flera användbara insikter. De möjliggör jämförelser mellan olika områden och ger information om platser där partikel- eller kvävedioxidnivåerna kan vara höga. Detta stödjer valet av platser för mätningar och underlättar kommunernas luftvårdsarbete samt tjänar som information för experter och allmänheten.

– Vi är stolta att vi kommit så här långt idag. Det arbete som nu presenteras bygger på erfarenheter, teknik och system som vi jobbat med i många år. Vi ser detta som en första version och hoppas kunna förädla tjänsten ännu mer framgent. Denna typ av tjänster krävs om Sverige ska fortsätta ligga i framkant inom luftmiljöområdet, avslutar David Segersson.

Verktyget, som heter Nationell modellering av luftkvalitet, går att testa här.

Fakta

Omfattande datamängd bakom beräkningarna

I modellberäkningarna har SMHI använt en stor mängd indata: Timvisa meteorologiska väderdata har använts för att beskriva transport och nedfall av luftföroreningar. Utsläppsdata från hela Europa, med särskilt hög detaljeringsgrad över Sverige, har använts för att beskriva var utsläpp sker och hur mycket som släpps ut från exempelvis vägtrafik, sjöfart och industrier. Detaljerade data har också använts över gaturum, såsom avstånd mellan fasader samt hushöjder, för att beskriva hur föroreningshalterna påverkas av bebyggelse.

Källa: SMHI.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.