Nytt verktyg för friskare sjöar

Vatten Övergödning, som leder till syrebrist och algblomning, utgör ett av de mest omfattande miljöproblemen för våra sjöar och kustvikar. Ett nytt verktyg har nu lanserats för att hjälpa oss förstå problemets omfattning och identifiera när åtgärder behöver vidtas.

Nytt verktyg för friskare sjöar

Ett omfattande samarbetsprojekt har nu resulterat i ett nytt verktyg, skapat för att bedöma om ett vattenområde lider av övergödning samt för att effektivt rangordna och genomföra nödvändiga åtgärder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Intern övergödning, även känt som internbelastning, inträffar när fosfor och andra näringsämnen som har ansamlats på sjöbottnar över tid börjar läcka ut i vattnet. Detta näringsläckage bidrar bland annat till ökad produktion av alger och kan påverka hela avrinningsområden.

”Ingen övergödning” är ett av våra 16 miljömål, och att uppnå detta mål krävs det omfattande och långsiktiga insatser. Även om betydande ansträngningar har gjorts för att minska näringsämnesutsläpp från källor som jordbruket, kvarstår övergödningsproblemet i cirka 600 svenska sjöar.

– Åtgärder mot internbelastning är ofta ganska dyra och kräver omfattande undersökningar och förberedelser. Vi behöver kunna göra bättre bedömningar av vilka sjöar som faktiskt behöver åtgärdas och vilka insatser som i så fall är lämpligast, förklarar Ernst Witter, projektledare på Länsstyrelsen i Örebro län, och en av deltagarna i samarbetsprojektet, i en kommentar.

Inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters har SLU, IVL Svenska miljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Örebro län därför utvecklat ett nytt verktyg för att bedöma om ett vatten är internbelastat och hur man kan prioritera eventuella åtgärder. Metoden, som bygger på undersökningar från 45 svenska sjöar och på internationell data, beskrivs steg-för-steg i den nya handboken.

– Med tanke på det stora antalet övergödda sjöar och kustvatten där internbelastning skulle kunna vara ett problem är det här verktyget ett viktigt bidrag. Förhoppningsvis kan det leda till mer effektiva insatser mot övergödning, säger Robert Almstrand, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.