Nytt verktyg för etiskt ansvar

Ett nytt verktyg ska hjälpa företag och den offentliga sektorn att ta socialt ansvar i sin verksamhet. Verktyget kallas CSR-kompassen och berör framför allt produktionsförhållanden i låglöneländer.

Verktyget lanseras i Sverige i början av 2011. Bakom står Miljöstyrningsrådet och Nordiska ministerrådet.

Genom att använda sig av den vägledning kompassen ger ska leverantörer till offentlig sektor kunna verifiera att de uppfyller de etiska krav som ställs i upphandlingar.

Ambitionen är att kompassen ska användas av både privata företag som har produktion i låglöneländer och offentliga upphandlare.

Miljöstyrningsrådet kommer att göra en specialversion av verktyget som ska riktas mot upphandlare i den offentliga sektorn i samarbete med den norska organisationen Difi.

I somras kom en lagändring i Lagen om Offentlig Upphandling som säger att myndigheter, om det är motiverat, bör ta miljö- och social hänsyn vid offentlig upphandling, i motsats till får som det tidigare stod i lagen. Det kan handla om alltifrån att ställa krav på det kaffe som dricks i kommunhuset till leksaker på dagis och gatstenar på torget.

Verktyget kommer du så småningom att hitta på csr-kompassen.se.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.