Nytt statligt ramavtal ska ge färre möbler på tippen

Cirkulär ekonomi Kammarkollegiet, som sköter de statliga myndigheternas ramavtal, ska ta fram ett avtal för upphandling och avyttring av begagnade möbler. Myndigheten hoppas att det ska annonseras ut redan i år, och säger att intresset är stort.

Nytt statligt ramavtal ska ge färre möbler på tippen
Nu förbereds ett statligt ramavtal för begagnade möbler. Foto: StockAdobe

Intresset bland statliga myndigheter är stort, både för att köpa och sälja begagnat. Det visar den förstudie som Kammarkollegiet tagit fram. Studien pekar på flera områden som behöver utvecklas för att få upp graden av cirkularitet när det gäller myndigheternas möbelinköp:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Ramavtal för anskaffning och avyttring av begagnade möbler, avtalet bör även omfatta hyra av möbler

– Myndigheterna behöver tillgång till cirkulära tjänster, som reparation och renovering

– Samordning av hur möbler cirkuleras mellan statliga myndigheter

– Att nyproduktion av cirkulära möbler ska ingå i det kommande ramavtalet för Möbler och inredning.

Stort intresse för begagnade möbler

Niklas Björns arbetar med det kommande ramavtalet.

– Myndigheterna är väldigt intresserade av att anskaffa begagnade möbler. Förutom hållbarhetsaspekten, som är den enskilt största motivationen bakom detta intresse, finns det även ett behov av exempelvis tillfälliga arbetsplatser vid flytt, renovering av befintliga kontorsmöbler eller en tillfällig utökning av personalstyrkan. Vi har därför i förstudien även undersökt statens möjligheter att hyra begagnade möbler, säger han.

Vilka belopp handlar det om när ni tar fram ett nytt ramavtal?

– Eftersom detta är ett nytt ramavtalsområde så är det väldigt svårt att avgöra hur mycket det kommer att omsätta, säger Niklas Björns.

Ramavalet Möbler och inredning omsatte ungefär 640 miljoner kronor 2019, och då ingick i princip all den nya inredning som statliga myndigheter köpte in under året, inklusive belysningsarmaturer.

– Det här ramavtalet kommer inte att komma i närheten av den omsättningen. Vi räknar snarare med att det initialt kommer att vara ett av våra mindre ramavtal, tills flödet av begagnade möbler kommer igång, säger Niklas Björns.

Stor andrahandsmarknad finns – i södra Sverige

Kammarkollegiets marknadsundersökning visar att andrahandsmarknaden inom området är så pass stor att även tillverkande möbelföretag börjat visa intresse för att ta marknadsandelar. Ett problem i sammanhanget är att aktörerna mest finns i södra och mellersta Sverige, kring storstadsregionerna.

– Tyvärr kommer vi nog initialt inte att få en hundraprocentig geografisk täckning inom landet, men vår förhoppning är att antagna ramavtalsleverantörer ska kunna expandera med vårt ramavtal, då statliga myndigheter finns i hela landet, säger Niklas Björns.

Ska också kunna sälja gamla möbler

Förstudien handlar också om hur myndigheterna ska kunna sälja möbler som de vill bli av med.

– Vi har märkt att myndigheterna sköter avyttringen på lite olika sätt eftersom det inte finns ett standardiserat avyttringsförfarande. Det svåraste momentet är att realisera möblernas marknadsvärde, och det är just det vi ämnar hjälpa till med i och med detta ramavtal. Tyvärr hamnar också mycket möbler på soptippen och den typen av utflöde vill vi minimera, säger Niklas Björns.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.