Nytt råd för utvärdering av miljöforskning

Mistra och Kungl. Vetenskapsakademien beslutade i mars att inrätta ett oberoende råd för utvärdering av miljöforskning. Nu är ledamöterna utsedda.

Den 1 januari 2012 startar, MCEE, Mistra Council for Environmental Evaluation. Rådet ska utvärdera miljöforskningen och kommer att ledas av Sif Johansson som tillträder som verksamhetschef den 1 december 2011.

– Jag ser fram emot att utveckla arbetet med utvärdering av miljöforskningen. Min förhoppning är att MCEE blir en länk mellan forskning och beslutsfattande och bidrar till att stärka framtida beslut inom miljöområdet, säger hon.

– MCEE-initiativet att sammanfatta det vetenskapliga kunskapsläget i relation till viktiga miljöfrågor är en spännande och viktig utmaning. Exekutivkommittén samlar några av de absolut starkaste namnen inom internationell, vetenskaplig miljöforskning, vilket skall garantera att de evidensbaserade utvärderingarna har högsta vetenskapliga kvalitet, säger Thomas Rosswall, ordförande för MCEE exekutivkommitté.

Ledamöter

Kjell Asplund, tidigare vid SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, Stockholm

Jacob Fant, Rewir, Stockholm.

Jacqueline McGlade, European Environment Agency (EEA), Köpenhamn, Danmark.

Jerry M. Melillo, The Ecosystems Centre, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, MA, USA.

Andrew Pullin, Centre for Evidence-Based Conservation, Bangor University, Gwynedd, Storbritannien.

Katherine Richardson, University of Copenhagen, Köpenhamn, Danmark.

Henrik Smith, Lunds universitet, Lund.

Kommitténs ordförande är Thomas Rosswall, tidigare Executive Director, International Council for Science (ICSU) och fd rektor, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.