Nytt program för skydd av natur

Markägare får större möjlighet att ta initiativ till skydd av natur. Det är kärnan i det nya Kometprogrammet.

Kometprogrammet, kompletterande metoder för skydd av natur, ska innehålla förbättrad och riktad information och marknadsföring till markägare med syfte att dessa ska ges större möjligheter att ta initiativ till skydd av områden. Målsättningen är att stärka den lokala förankringen och samverkan genom att markägare själva tar initiativ till bevarandeåtgärder för skydd av naturvärden, särskilt skogar med höga naturvärden.

– Att skydda naturvärden behöver inte innebära att staten tar över marken, tvärtom vet vi att många markägare gärna vill vara med och bidra till naturvården. Det är nödvändigt att ta till vara markägarnas kunnande och intresse för den biologiska mångfalden. Så ska också ske i Kometprogrammet, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

Här startar programmet

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne har pekat ut de områden där programmet ska starta. Det handlar om: Västerbottens kustland, södra Hälsingland, Dalsland, Kronobergs län samt östra Skåne. Urvalet har skett i samarbete med berörda länsstyrelser, andra myndigheter samt markägar- och miljöorganisationer.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.