Nytt producentansvar för läkemedel

Ny apoteksmarknad, nya miljökrav. Producentansvar har införts och nu är insamling och miljömässig hantering av läkemedel ett måste för apoteken.

Nytt producentansvar för läkemedel

Apoteksmonopolet är avskaffat och en rad nya aktörer har dykt upp på marknaden för läkemedel. Det nya producentansvaret innebär att alla apotek, det vill säga de som säljer läkemedel i butik, har ansvar för att ta emot läkemedelsavfall i butikerna och se till att det hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. Dock gäller inte ansvaret farligt avfall, som hanteras av kommunerna. Avfall Sverige är kritiska till att inte denna avfallsgrupp ingår och hänvisar till diskussioner som förs i EU-kommissionen om att klassa blandat läkemedel och psykofarmaka som farligt avfall. Dessutom menar organisationen att det är svårt för konsumenten att särskilja olika avfallstyper.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.