Nytt producentansvar från 1 november – det här är vad som gäller

Cirkulär ekonomi Producentansvaret för förpackningar står under stor förändring. Klart är att kostnaderna kommer att bli uppemot 50 procent dyrare än i dag. Redan den 1 november måste den som sätter ut produkter på marknaden ha vidtagit åtgärder. Det här är vad som gäller.

Nytt producentansvar från 1 november – det här är vad som gäller
Foto: Adobe Stock

Producentansvaret och ansvaret för förpackningar förändras nu snabbt. Den 1 januari kommer kommunerna att ta över insamling och hantering av förpackningsavfall, men redan den 1 november måste producenter ansluta sig till en godkänd producentansvarsorganisation. Med bara en vecka kvar tills alla företag ska vara anslutna till sina producentansvarsorga Producentansvaret och ansvaret för förpackningar förändras nu snabbt. Den 1 januari kommer kommunerna att ta över insamling och hantering av förpackningsavfall, men redan den 1 november måste producenter ansluta sig till en godkänd producentansvarsorganisation. Med bara en vecka kvar tills alla företag ska vara anslutna till sina producentansvarsorganisationer meddelar Naturvårdsverket vilka organisationer som nu fått godkänt. Nu är det tänkt att 10 000 producenter som omfattas av systemet ska ansluta sig omgående.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Producentansvarssystemet i Sverige har funnits sedan 1990-talet och reglerar producenternas ansvar för sina förpackningar. Naturvårdsverket underhåller ett register med cirka 10 000 producenter som omfattas av systemet, samtidigt bedömer man att antalet producenter som faktiskt sätter ut produkter med förpackningar uppgår till cirka 40 000.

Naturvårdsverket har nu godkänt TMR som producentansvarsorganisation för förpackningar. TMR arbetar sedan 2006 med retur av papper, metall och plast. TMR är ett av de två bolag som ansökte om godkännande, tillsammans med en tidigare organisation känd som Näringslivets producentansvar, NPA och tidigare känt som FTI. Båda bolagen fick grönt ljus och godkännandet blev formellt klart den 25 oktober.

Höjda avgifter

Som en del av producentansvarssystemet kommer producenter att behöva betala avgifter till TMR, som i sin tur kommer att vidarebefordra dessa pengar till kommunerna för att täcka insamlingskostnader.

– Vi kommer att hantera alla förpackningsslag – glas, plast, metall, papper, trä, textil, keramik och så vidare. Som producent får man betala till oss och så betalar vi insamlingskostnaderna till kommunerna som från nästa år tar över insamlingen, berättar TMR:s vd Jan Troell för Miljö & Utveckling.

TMR kommer också fortsättningsvis att hantera materialåtervinningen. Hur mycket kommunerna kommer att lämna över till TMR blir beroende av hur stor marknadsandel TMR av anslutna producenter.

Den mest kännbara konsekvensen av systemförändringen för producenterna blir enligt Jan Troell ökade kostnader för insamlingen.

– Många kommuner har byggt ut fastighetsnära insamling och då lagt kostnaden på skattebetalarna. Nu får kommunerna istället en möjlighet att få ersättning från producenterna istället. Bedömningar som gjorts visar att kostnaderna för insamlingen kommer att öka mellan 40 och 50 procent för producenterna. Den här kostnaden landar i slutänden på konsumenten. Utslaget per konsument pratar vi om ett par hundralappar om året för att finansiera hela systemet.

Återvinningsbara förpackningar får rabatt

Priset som producenterna betalar in till sin producentansvarsorganisation är precis som förut kilobaserat. Producenterna rapporterar in per kilo förpackning och TMR använder sedan en beräkningsmodell som visar hur återvinningsbar en förpackning är.

– Ju svårare en förpackning är att återvinna, desto mer får producenten betala till oss. Priset är satt för att ekonomiskt stimulera producenten att använda mer återvinningsbart förpackningsmaterial. Producenten får också rabatter ju mer återvunnen råvara man har i förpackningarna. Den rabatten är vi ensamma om just nu, säger Jan Troell.

Att godkännandet av producentansvarsorganisationer sker så sent, där producenterna bara får en vecka på sig att anmäla sig, tror Jan Troell beror på att Naturvårdsverket har mycket att göra och begränsade resurser.

– Vi hade så klart gärna sett att det här hade kommit tidigare. Men Naturvårdsverket har begränsade resurser och vi vet att de har jobbat så snabbt de kunnat. Själva anslutningen tror vi ändå kommer att gå bra. Naturvårdsverket har utarbetade och genomarbetade elektroniska system. Visst, hade vi fått mer tid på oss kanske man hade kunnat fånga upp fler kunder och fler producenter som inte betalar, friåkare. Men nu får vi göra det bästa av situationen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.