Nytt nätverk för vindkraft

Göteborgsregionen får ett nytt nätverk för vindkraft, Nätverket Power Väst. Nätverket kommer att arbeta med att skynda på utvecklingen av vindkraften genom att skapa ett branschkluster av vindkraftsföretag, stärka den regionala kompetensen på alla nivåer från gymnasial utbildning till forskning om vindkraft och se till att tillståndsprövningen av vindkraftverk ska bli enklare och snabbare.

Nätverket samverkar med en rad branschorganisationer och vindkraftsföretag. Idag ingår Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen, regeringens vindkraftsamordnare, Business Region Göteborg, Chalmers, Göteborg Energi, Innovatum och Öckerö kommun.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.