Nytt miljöinstitut i Kina invigs av Maud Olofsson

Ett nytt forskningsinstitut för miljöekonomi vid Pekings universitet har startat i samarbete med Enheten för miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Institutet invigs på plats i Kina den 29 oktober av Sveriges näringsminister Maud Olofsson.

Institutets främsta forskningsområden rör skogsreformer och miljöekonomiska styrmedel kring klimatförändringar. Inför OS 2008 ska man studera effektiva sätt att förbättra luftkvaliteten i Peking.

Institutet i Peking kommer att heta Institute of Environment and Economy (IEE), School of Environmental Sciences and Engineering, Peking University. Institutet får ett Sidastöd på cirka 5 miljoner kronor under en treårsperiod. Forskarna vid IEE fokuserar på miljöekonomisk analys och politisk rådgivning kring miljöpolitik i Kina. Det nya institutet leds av professorerna Jintao Xu och Shiqiu Zhang.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.