Nytt mätverktyg ger effektivare datorhall

Ett webbaserat mätverktyg ska hjälpa it-ansvariga att effektivisera sina datorhallar. Utifrån en kort frågeenkät räknas det automatiskt ut hur effektiv datorhallen är ur ett miljö- och energiperspektiv. Mätverktyget heter Efficiency Quotient och släpps av affärsenheten APC-MGE. Verktyget kan förutom mätningar också ge rekommendationer på åtgärder för att höja effektiviteten och spara energi. Dessutom kan testresultatet jämföras mot branschsnittet, för att visa på konkurrensen.

I konventionella datorhallar ligger verkningsgraden på 30-40 procent, vilket pekar på att en stor mängd energi förloras på vägen. Under våren kommer APC-MGE även att lansera verktyg för specifika branscher och verksamheter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.