Nytt kunskapscentrum för avfallshantering

Ett nytt nationellt centrum för avfallshantering, Waste Refinery, har bildats. Centrumledningen finns vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Waste Refinery har som mål att öka resursutnyttjandet av avfall, minska beroendet av fossila bränslen och öka kunskapen och kontrollen av hur man behandlar avfall.

Centrumet kommer att omsätta minst 45 miljoner kronor de närmaste tre åren. Deltagarna, som består av företag, forskningsinstitut, högskolor och konsulter främst från Västsverige, ska systematiskt utvärdera, utveckla, demonstrera och integrera olika tekniker för effektiv energi- och resursutvinning av avfall.

Waste Refinery ska i första hand rikta in sig på systemanalys och teknikutveckling av termisk och biologisk konvertering av avfall till energiprodukter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.