Nytt klimatavtal skärper kraven

Minskade växthusgasutsläpp med 25–40 procent till 2020 kan bli det övergripande målet för Kyotoprotokollets efterföljare.
Igår diskuterades det nya utsläppsmålet vid ett internationellt klimatmöte i Wien, rapporterar Svenska Dagbladet.

Klimatmötet i Wien, där länder som godkänt Kyotoavtalet men även bland annat USA deltar, är inofficiellt. Under veckan har länderna klargjort sina positioner inför fortsatta förhandlingar. Syftet med mötet är att sätta agendan för nästa stora internationella klimatmöte, som hålls på Bali i december.

På Bali ska man förhandla om hur nästa stora internationella miljöavtal, post-Kyoto, ska se ut då Kyotoavtalet går ut efter år 2012. Det nya avtalet beslutas i Köpenhamn 2009, om allt går som planerat.

”Ett stort första steg”

Sveriges chefsförhandlare Anders Turesson är positiv resultatet av mötet i Wien.

– Vi har kommit dit vi skulle komma i det här läget. Här kommer inte de stora besluten att fattas, men det är ändå ett stort första steg mot ett nytt miljöavtal, säger Anders Turesson till Svenska Dagbladet som har läst det måldokument som deklarerar vilka frågor man ska diskutera under mötet – för första gången tar man nu på allvar upp siffror för de bindande utsläppsmålen.

25–40 ett måste

I dokumentet beskrivs reducerade växthusgasutsläpp på 25–40 procent, jämfört med 1990 års nivå för i-länderna, som mål i post-Kyoto-avtalet. Minskningar som enligt FNs klimatpanel IPCC är en lägstanivå för att kunna nå det övergripande målet, att världens länder ska ha minskat sina koldioxidutsläpp med 50 till 80 procent fram till 2050.

– Dokumentet syftar till att ge styrning för var man ska landa vad gäller minskade utsläpp. Det är intressant att vi har nått en nivå där vi kan diskutera siffror, även om flera parter kommer att ha invändningar till hur siffrorna ser ut, säger Anders Turesson till Svenska Dagbladet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.