Nytt index tar tempen på grön it

Ett nytt index för Grön it, som årligen ska mäta hur företag och organisationer arbetar med miljöanpassad it, presenterades idag av branschorganisationen IT & Telekomföretagen.

Grön it-indexet visar att insikten är relativt hög hos svenska organisationer när det gäller vikten av miljöanpassat it-arbete, medan förmågan att införa det miljöanpassade arbetet i praktiken och mäta resultatet är klart sämre. Många företag och organisationer har en lång väg kvar att gå i fråga om hur it kan användas praktiskt för att uppnå positiva miljöeffekter.

Enligt den mätning som ligger till grund för indexet säger åtta av tio organisationer att de tar hänsyn till miljöaspekten vid it-investeringar, men majoriteten av dessa gör det dock i begränsad omfattning.

Av de cirka 20 procent som inte tar hänsyn uppger de flesta att de helt enkelt inte har tänkt på det. För många upplevs fortfarande it vara en liten del av miljöfrågorna.

Viktigt med särskild Grön it-policy

Endast 15 procent av organisationerna uppger att de har en policy för Grön it. Nära 50 procent säger dock att den övergripande miljöpolicyn även omfattar it.

– Det finns en risk med att inte utarbeta en policy eller strategi för Grön it. Frågan bör behandlas i en Grön it-policy som även är en del av den övergripande miljöpolicyn, säger Ewa Thorslund, näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen inom Almega.

Många saknar policy, men dessutom är det få av de som har en som faktiskt följer den fullt ut. Endast 4 procent av organisationerna i Sverige uppger att den befintliga policyn efterlevs mycket väl. Ytterligare 34 procent säger att den efterlevs ganska väl och drygt fyra av tio säger att den efterlevs i viss mån eller inte alls. Undersökningen visar också att den offentliga sektorn har kommit längre än den privata när det gäller att arbeta praktiskt med Grön it.

Ont om mål och redovisning

För att uppnå full effekt av de aktiviteter och initiativ som tas krävs att dessa mäts och följs upp. En förutsättning för detta är att det finns mål att mäta mot.

– Att endast var fjärde Grön it-policy omfattar mål med miljöarbetet är anmärkningsvärt lågt. Här krävs det att tydliga mål, som kan utvecklas över tiden, sätts och förankras i organisationen, säger Ewa Thorslund.

Endast 8 procent av de svenska organisationerna uppger att man beräknar och redovisar miljöeffekter från it. Detta kan sättas i relation till att 36 procent anger att man beräknar och redovisar organisationens totala miljöeffekter.

Det nya Grön it-indexet baseras på en undersökning som genomförts av analysföretaget Exido, där nära 1000 it-ansvariga i både privat och offentlig sektor runtom i Sverige har svarat på frågor om hur de ser på miljöeffekter från it och hur de arbetar för att dra nytta av it på bästa möjliga sätt för miljön. Svaren ligger till grund för det nya indexet som nu startas och kommer att mätas årligen framöver.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.