Nytt expertråd för klimatanpassning

Klimatanpassning Regeringen tillsätter ett expertråd för klimatanpassning. Bland ledamöterna finns branschfolk från bland annat SLU, Boverket, SMHI och KI.

Nytt expertråd för klimatanpassning
Pixabay

Ledamöterna i rådet är:

Vattenvårdsdirektör Irene Bohman, Södra Östersjöns vattenmyndighet

Enhetschef Robert Johannesson, Boverket

Professor Carina Keskitalo, Umeå Universitet samt SLU

Professor Erik Kjellström, Rossby centre, SMHI

Docent Elisabet Lindgren, Stockholm Resilience Centre samt KI

Enhetschef Patrik Perbeck, MSB

Lektor Sofie Storbjörk, Linköpings universitet

Ansvar för sårbarhetsanalys

Rådets uppdrag är att följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Rådet ansvarar också för att göra en uppdaterad klimat- och sårbarhetsanalys samt att ta fram underlag inför revidering av den nationella klimatanpassningsstrategin vart femte år.

− Vi har ett stort arbete framför oss i att anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Rådet får en central roll i att se till att politiken, myndigheter och kommuner fattar välgrundade och väl avvägda beslut, säger miljöminister Karolina Skog.

Nära kontakt med näringslivet

För att säkerställa att olika aspekter vägs samman ska rådet arbeta för en bred förankring i samhället och ha kontakter med representanter från såväl forskarsamhället, näringsliv, branschorganisationer, nationella och regionala myndigheter samt SKL. SMHI har fått i uppdrag att stödja rådets arbete.

Läs mer: Skattebefrielse för fler med egenproducerad el

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.