Nytt EU-projekt ska lösa vattenutmaningarna

Vattenbrist, översvämningar och skadat grundvatten. Europa och världens står inför stora vattenutmaningar. I ett nytt forskningsprogram ska EU utbyta erfarenheter och hitta gemensamma lösningar.

Nytt EU-projekt ska lösa vattenutmaningarna
Stock.xchng

Målet med Water Joint Programming Initiative, Water JPI, är att skapa en mer effektiv vattenförvaltning i Europa där vattenresurserna räcker till både människa och ekosystem. Det handlar också om att säkra kvaliteten på vattnet.

– Vi ser allt oftare att ekosystemens behov av våra vattenresurser ställs i konflikt med samhälleliga behov, både i norra och södra Europa. Vattenbrist och översvämningar kommer att bli vanligare problem även för oss i Sverige, säger Mats Svensson, chef för enheten för analys och forskning vid Havs- och vattenmyndigheten, Hav, som tillsammans med Livsmedelsverket representerar Sverige.

EU-kommissionen samt 18 länder i Europa deltar i projektet. Fem länder, däribland Sverige är observatörer i inledningsskedet.

I dag förs bland annat EU-diskussioner om hur obalansen i vattenresurser ska kunna jämnas ut, om länderna i norr exempelvis ska bidra med vatten till länderna i söder. Här menar Mats Svensson att det behövs mer forskning.

– Länderna i Europa kan behöva utveckla en gemensam praxis för den här slags frågor, en sammanhållen vattenpolitik. Gemensamma forskningsinsatser som Water JPI kan få en viktig roll i det arbetet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.