Nytt EPD-avtal ska göra det enklare att använda miljödata

Hållbarhet i praktiken Efterfrågan på miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, har under de senaste åren ökat kraftigt. Nu har Sverige, Norge och Danmark gått samman i ett nytt avtal som ska göra det enklare att använda miljödata över gränserna.

Nytt EPD-avtal ska göra det enklare att använda miljödata
Ett nytt EPD-avtal ska göra det enklare att använda miljödata. Foto: IVL

Miljövarudeklarationer, EPD, är ett informationssystem som beskriver en produkts miljöpåverkan ur hela dess livscykel.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Avtalet, den så kallade Mutual Recognition Agreement (MRA), innebär att tillverkningsföretag som har fått en EPD publicerad av en av de tre aktörerna Sverige, Norge och Danmark nu kan få den publicerad av de två andra aktörerna, utan att behöva verifiera den på nytt. Däremot krävs en mindre engångsavgift.

FAKTA

EPD (Environmental Product Declaration)

  • En EPD är ett informationssystem som beskriver miljöpåverkan från en vara eller tjänst ur hela dess livscykel. Enkelt förklarat kan man också säga att det är en slags innehållsförteckning över miljöpåverkan.
  • En EPD säger inte att en vara eller tjänst är ”bra” eller ”dålig” ur miljösynpunkt, utan redovisar oberoende själva innehållet.
  • En PCR beskriver hur beräkningarna för deklarationen ska göras så att EPD:erna blir framtagna på samma sätt och därmed jämförbara.

– Vi ser att EPD:er kommer att spela en allt viktigare roll i takt med att länder ställer krav på byggnaders totala klimatpåverkan, inklusive livscykelanalyser. Genom avtalet gör vi det enklare för branschens alla aktörer att möta de kraven och kan tillsammans utveckla EPD-systemet vidare, säger Sebastiaan Stiller vd för svenska EPD International i ett uttalande.

Antalet EPD:er har ökat kraftigt

Den svenska EPD-databasen ökade med 200 procent mellan åren 2019–2021 och innehåller nu över 3400 registrerade EPD:er. Även i Norge har antalet EPD:er ökat kraftigt de senaste åren.

Enligt Sebastiaan Stiller kommer omkring två tredjedelar av EPD:er som är tillgängliga globalt från kunder inom bygg – och konstruktionsbranschen. Den återstående tredjedelen kommer från kunder inom livsmedels – och textilindustrin, samt inom teknologi och elektronik. Antalet registrerade EPD:er har ökat inom alla sektorer, men allra mest inom byggbranschen.

Avtalet ska göra systemet enklare

Det nya avtalet ska alltså göra det enklare att använda systemet. Detta genom att tillåta ytterligare regler i produktkategorireglerna (PCR), som vanligtvis har ett nationellt fokus och är mindre flexibla.

– Avtalet om ömsesidigt erkännande av EPD:er är en stark signal till och från den nordiska byggbranschen om att vi är enade i vår önskan att påskynda den gröna omställningen, säger Martha K. Sørensen, chef för EPDDanmark i en kommentar.

De tre ländernas EPD-programoperatörer hoppas att fler länder ansluter sig. Målet är att länderna ska harmoniseras över hela linjen så långt det är möjligt. En panel med representanter från de tre länderna kommer att inrättas för att vidareutveckla systemet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.