Nytt bolag för hållbar affärsutveckling

Thesis och Affärsinstitutet, konsulter inom verksamhets- och organisationsutveckling, förvärvar Sustainia AB. I och med förvärvet erhålls breddad kompetens inom socialt ansvarstagande och miljö. Det nya bolaget kommer att heta Sustainia Sweden AB och erbjuder konsultstöd inom hela området hållbar affärsutveckling. Bland annat kommer man att kunna att hjälpa företag att se till att de etiska, sociala och miljömässiga krav som ställs på underleverantörer faktiskt också efterlevs.

– Allt fler svenska företag vill ta steget från ord till praktisk handling när det gäller hållbar affärsutveckling, men många saknar fortfarande verktygen för genomförande. Vi kan bli en katalysator i det arbetet. Med förvärvet av Sustainia adderar vi spetskompetens inom miljö och CSR och kan erbjuda ett komplett erbjudande på området, säger Inga Birath von Sydow, vd i det nya företaget.

Thesis är etablerade inom området organisation, HR, ledarskap och kompetensutveckling. Affärsinstitutet är ledande inom verksamhetsutveckling på kvalitets- och miljöområdet. Med Sustainia får man också ett nätverk av konsulter i Asien med mångårig erfarenhet av CSR-arbete.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.