Nyckeltal visar skillnader i landstingens miljöarbete

Miljöarbetet i landsting och regioner går framåt, men skillnaderna är stora mellan dem. Det framgår av de nyckeltal som nu för första gången publiceras av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Nyckeltal visar skillnader i landstingens miljöarbete

Miljönyckeltalen visar bland annat att samtliga landsting har minskat antibiotikaförskrivningen sedan 2008, men flera landsting visar en ökning de senaste två åren. Alla landsting är långt ifrån det nationella målet.

Under 2011 nådde sex av 21 landsting upp till det nationella målet 25 procent ekologiska livsmedel, och 18 landsting rapporterar en ökning av den ekologiska andelen jämfört med 2010.

Landstingens och regionernas arbete med energieffektivisering i fastigheter har pågått under många år och visar en mycket positiv utveckling. Landstingen i Dalarna och Värmland har lägst energianvändning per areaenhet.

Fem landsting hade över 50 procent förnybart drivmedel i kollektivtrafiken 2011 och är därmed halvvägs att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

Lustgasens klimatpåverkan är ett problem som alla landsting arbetar för att minska. 2009 fanns bara tre destruktionsanläggningar för lustgas, men 2011 fanns ett dussintal installerade i landet.Stockholms läns landsting, Region Skåne och Landstinget i Uppsala län (LUL) har anläggningar på samtliga förlossningssjukhus.

Underlättar kunskapsdelning

Rapporten Miljönyckeltal för landsting och regioner 2012 är det första steget i att utveckla ett systematiskt arbete med nationella jämförelser inom miljöområdet. Miljönyckeltalen möjliggör jämförelser över tid och mellan olika landsting. Ett av syftena är att identifiera trender och underlätta kunskapsspridningen mellan landstingen.

För landstingen presenteras fem miljönyckeltal. Nyckeltalen omfattar antibiotikaförskrivning, inköp av ekologiska livsmedel, energianvändning i fastigheter, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och klimatpåverkan från medicinska gaser.

– Generella framgångsfaktorer i miljöarbetet är politisk vilja, engagerade medarbetare och drivande chefer som ser miljöhänsyn som en integrerad del av verksamheten, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges kommuner och landsting i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.