Nya upphandlingskriterier ska sänka energinota

Hållbarhetskriterier för upphandling av medicinteknisk utrustning är under utveckling. Och mer miljöanpassade produkter ska hjälpa EU sänka sin energiförbrukning.

Nya upphandlingskriterier ska sänka energinota

Miljöstyrningsrådet har fått i uppdrag av EU-kommissionen att utveckla kriterier för medicinteknisk utrustning. Kriterierna ska hjälpa offentliga upphandlare att köpa miljöanpassade produkter och ska kopieras in i förfrågningsunderlaget som används vid upphandling.

Kriterierna omfattar magnetkamera (MR), datorstyrd skiktröntgen (CT), ultraljud och röntgenutrustning. Totalt gäller det 20 produktgrupper. Både miljö- och sociala aspekter kommer att ligga till grund för kriterierna som ses ur ett livscykelperspektiv. Och från vaggan till graven är det energiförbrukningen som är den största boven.

– Det finns en stor potential för miljöförbättringar med energibesparingar på upp till 85 procent för CT beroende på typ av undersökning, 50 procent för MR och upp till 80 procent för röntgen och genomlysning, säger Eva Dalenstam, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Kriterierna väntas bli klara hösten 2012.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.