Nya rön kan avgöra förpackningsstriden

Cirkulär ekonomi Under den senaste tiden har det blossat upp en förpackningsstrid – där miljönyttan med engångsförpackningar ställs mot återanvändbara alternativ. Nu kan ny forskning ge svar på tal.

Nya rön kan avgöra förpackningsstriden
Foto: Adobe Stock.

För att ta krafttag mot slit-och-slängsamhället och driva på mot en cirkulär ekonomi föreslog EU-kommissionen i slutet av november 2022 ett förbud mot vissa engångsförpackningar till förmån för förpackningar som kan återbrukas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Förslaget har dock väckt kritik från flera håll. Bland annat menar Centerpartiets talesperson för klimat – och energifrågor Rickard Nordin att förslaget riskerar att leda till ökade utsläpp.

– Det kanske låter som en bra sak, och jag fattar poängen. Men tittar man på det här utifrån ett livscykelperspektiv ser man att det snarare är dåligt för miljön och riskerar att öka utsläppen radikalt. Det blir helt bakvänt, har Rickard Nordin tidigare sagt i en tidigare intervju med Miljö & Utveckling.

Även socialdemokratiska riksdagsledamoten Johan Löfstrand (S) har kritiserat förslaget i en skriftlig riksdagsfråga med hänvisning till en rapport som konsultföretaget Kearney tagit fram på uppdrag av McDonalds, som uppskattar att förordningen kommer att öka mängden plast med 1500 procent.

De båda förordar i stället tuffare krav på insamling och återvinning av förpackningar och vill att Sveriges regering ställer sig bakom den kritik som bland annat Finland riktat mot förslaget.

Studie: Återanvändbara förpackningar bättre för miljön

Men nu visar en ny studie att återanvändbara förpackningsalternativ ändå är bättre för miljön än engångsförpackningar. Enligt studien, som genomförts av konsultföretaget Eunomia på uppdrag av Zero Waste Europe, ger förpackningar som går att återanvända och återvinna mindre utsläpp än engångsförpackningar, samt vissa typer av takeaway-förpackningar.

I studien har forskarna utgått från ett framtidsscenario 2030 där de jämfört dagens system med engångsförpackningar mot ett centraliserat system med återanvändbara förpackningar. Genom det har de kommit fram till att återanvändbara koppar, hamburgelådor och skålar skulle ha lägre växthusgasutsläpp än engångsalternativ.

Detta mot bakgrund att EU-länderna också förväntas ha mer elektrifierade transporter och tillgång till mer förnybar energi.

Om till exempel 92 procent skålar returneras och var och en återanvänds 13 gånger skulle utsläppen enligt studien vara lägre än från engångsskålar. Utifrån samma uträkning skulle en hamburgelåda som återanvänds 30 gånger generera mindre utsläpp en ett engångsalternativ.

Vill att EU-kommissionen går vidare med förslaget

Däremot menar forskarna att pizzakartonger och sushilådor skulle kräva mer innovation för att vara effektiva.

Mot bakgrund av resultatet från studien argumenterar nu Zero Waste för att EU-kommissionen bör gå vidare med förslaget om att förbjuda engångsförpackningar till förmån för återanvändbara alternativ.

– När institutionella förhandlare förbereder sig för förhandlingarna om förpackningsreglerna i EU, räknar vi med att de erkänner denna potential genom att fastställa ambitiösa återanvändningsmål, säger Aline Maigret, policychef på Zero Waste Europe i en kommentar.

EU-kommissionens förslag hanteras just nu i EU-parlamentet där lantbruksutskottet, Agri, och utskottet för industrifrågor, forskning och energi, Itre, redan lyft kritik mot kommissionens förslag. Den 20 september ska EU-parlamentets miljöutskott Envi fatta beslut om förslaget.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.