Nya regler om oljeborrning till havs

l följd av katastrofen i Mexikanska golfen den 20 april har EU-kommissionen systematiskt gått igenom de befintliga bestämmelserna om oljeplattformar. De räcker inte till och nu planerar EU ett nytt regelverk om oljeborrning till havs.

Nya regler om oljeborrning till havs

Idag varierar bestämmelserna och lagstiftningen skiljer sig åt mellan de olika medlemsländerna. Den nya lagstiftningen om oljeplattformar handlar bland annat om nya normer och kriterier för beviljande av borrningstillstånd, kontroller på riggarna och kontrollmekanismer för säkerheten. Medlemsstaterna måste också ha en beredskapsplan och visa att de har ekonomiska resurser för att betala för miljöskador som uppstår om en olycka skulle vara ett faktum.

Förslag 2011

Lagförslaget som kommer att läggas fram tidigt nästa år bedöms vara nödvändigt eftersom en olycka som den i Mexikanska golfen ger enorma miljö- ekonomiska och sociala konsekvenser. Kommissionen kommer att arbeta för att de existerande internationella konventionerna och de nya gemensamma initiativen ska genomföras. Samtidigt meddelade USA:s inrikesminister Ken Salazar i förra veckan att oljeborrning i vatten djupare än 150 meter åter tillåts. President Obama som hade infört ett tillfälligt förbud efter katastrofen med BP:s plattform Deepwater Horizon, har nu beslutat att lyfta förbudet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.