Nya regler kring kemikalier – så påverkas ditt företag

Kemikalier Vid årsskiftet infördes en rad nya regler kring företags kemikalieanvändning. Bland annat handlar det om förändrade informationskrav för miljöfarliga kemikalier. Miljö & Utveckling reder ut begreppen.

Nya regler kring kemikalier – så påverkas ditt företag
Nya regler för kemikalieinformation började gälla vid årsskiftet. Foto: Adobe Stock

Vid årsskiftet avslutades övergångsperioden för den nya kemikalielagstiftningen i Reach som kräver sammanställning av säkerhetsblad. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2021 och nu är alltså den ett år långa övergångsperioden slut.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Förändringen gäller de så kallade säkerhetsdatabladen som företag som hanterar alla typer av farliga kemikalier som släpps ut på marknaden ska tillhandahålla. Det är nu alltid leverantören, och inte enbart tillverkaren, som är ansvarig för att tillhandahålla säkerhetsdatablad. Detta gäller alltså oavsett om leverantören är en tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör.

Det ska säkerhetsdatabladen innehålla

Det som gäller från och med årsskiftet är att säkerhetsdatabladet ska innehålla en sammanställning av beståndsdelar som till exempel kemikaliens koncentrationsgräns och multiplikationsfaktorer. Säkerhetsdatabladet ska också innehålla uppskattad toxicitet för varje enskilt ingående ämna samt information om eventuella hormonstörande egenskaper, fysikaliska och kemiska egenskaper, nanoformer av ämnen och hur dessa ska hanteras på ett säkert sätt.

Nytt för i år är också att de så kallade unika formuleringsidentifierarna, eller UFI-koderna, ska anges specifikt om så krävs. Syftet med UFI-koden är att underlätta arbetet vid larm till giftinformationscentraler vid tillbud. UFI-koden består av 16 tecken och ska finnas på alla produkter som klassificeras enligt den så kallade CLP-förordningen. CLP står för engelskans ”Classification, Labelling and Packaging” och innehåller bland annat regler för att anmäla farliga ämnen och blandningar.

Den svenska myndigheten Kemikalieinspektionen meddelade nyligen att CLP-förordningen och flera andra delar av EU:s kemikalielagstiftning står inför uppdateringar. EU-kommissionen har presenterat förslag till ändringar. Dessa ändringar ska nu förhandlas i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet under det svenska ordförandeskapet som inleddes den 1 januari.

Förslaget till förändringar i CLP-förordningen handlar bland annat om att utveckla reglerna för märkning så att det ska bli lättare att läsa etiketter. Förslaget innehåller även bestämmelser som tydliggör hur märkning vid online-försäljning ska gå till.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.