Nya provmetoder ger kunskap om plaströk

En ny metodik för luftprovtagning av bland annat isocyanater och anhydrider – reaktiva ämnen som bildas vid tillverkning och upphettning vid bearbetning av exempelvis polyuretan och epoxiplast – presenteras i en ny avhandling av Jakob Dahlin vid Institutionen för analytisk kemi/Avdelningen för arbetsmiljökemi vid Stockholms universitet.

Med hjälp av den nya metodiken studeras hur ämnena fördelar sig mellan gaser och olika stora partiklar i luften; små partiklar kan nå ända ner till luftvägarnas känsligaste delar. De nya metoderna möjliggör att flera olika ämnen i ett luftprov kan kartläggas samtidigt.

– Med den nu utvecklade provtagaren har vi visat att några av de isocyanater som har lägst gränsvärde ofta förekommer på små partiklar som kan nå lungornas alveoler. Upphettning av polyuretanplast ger upphov till detta, berättar Jakob Dahlin.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.