Nya mättekniker ska ge renare luft

Ett steg på vägen mot renare luft går via bättre tekniker för att mäta ohälsosamma föreningar i vår miljö. En avhandling från Umeå universitet bidrar till utvecklingen.

Röken som bolmar ur skorstenen vid en förbränningsanläggning kan innehålla en mängd giftiga föreningar, bland annat kväveföreningar och växthusgaser. För att bedöma vilka farliga gaser som bildas vid förbränning krävs detektionstekniker som med tillräcklig känslighet, precision och noggrannhet kan upptäcka dessa. En form av utrustning för ändamålet är en form av svepbar laserteknik kallad TDLAS. Denna har forskaren Lemthong Lathdavong utgått ifrån för att utveckla nya metoder för att till exempel mäta förekomsten av kolmonoxid (CO) i förbränningsgaser med högt vatteninnehåll.

– Även temperatur kan mätas med samma typ av laser i ett enda lasersvep vilket gör metoden användbar inom industriella miljöer, säger Lemthong Lathdavong i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

I sin forskning har han även vidareutvecklat olika tekniker för detektion av kväveoxid (NO).

– Med de nya teknikerna kan vi detektera NO ned till halter på miljarddelar, vilket är bättre än de flesta andra tekniker, säger Lemthong Lathdavong.

Den 8 juni försvarar han sin avhandling vars svenska titel lyder: Utveckling av diodlaserbaserade spektroskopiska absorptions- och dispersionstekniker för känslig och selektiv detektion av molekyler i gasform och temperatur.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.