Nya lag ska gynna innovationer vid upphandling

Utredningen för innovationsupphandling lämnade igår sitt betänkande till näringsminister Maud Olofsson. Bland annat föreslår de en ny lag som ska gynna ny teknik och tjänster vid upphandlingar.

Nya lag ska gynna innovationer vid upphandling

Regeringen beslutade i december 2009 att tillsätta en utredning som skulle föreslå åtgärder för att göra offentlig upphandling mer innovationsvänlig och därmed ge bättre möjligheter för företag som har tagit fram ny teknik eller nya tjänster att konkurrera vid anbudsgivning.

I betänkandet som nu lämnats föreslås att lagarna om offentlig upphandling kompletteras med en ”bör-bestämmelse” om att upphandlande myndigheters bör ta innovationshänsyn. Dessutom anser de att en ny upphandlingsform som kallas förkomersiell upphandling bör införas i Sverige, genom en särskild lag. Den ska syfta till att upphandla forsknings- och utvecklingsarbete för specifika problem som offentlig myndighet vill hitta lösningar på.

Lagförslaget applåderas bland annat av Sveriges Ingenjörer.

Vinnova bör få uppgiften att bygga upp ett kompetens center för innovationsupphandling och en särskild delegation bör tillsättas för att ta fram praktiska lösningar för innovationsupphandling inom hälso- och sjukvården.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.