Nya hållbarhetskriterier för städkemikalier

Upphandling Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterium för städkemikalier ska nu revideras. Här är förändringarna som är på gång. En miljömärkning riskerar att uteslutas.

Nya hållbarhetskriterier för städkemikalier
Foto: Adobe Stock

Många rengöringsmedel som används vid städning innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier och redan i dag finns hållbarhetskriterier för upphandling. Upphandlingsmyndigheten vill nu revidera kriterierna och har lagt fram ett förslag som bland annat begränsar miljöfarliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter som kan öka känsligheten eller överreaktionen hos huden vid användning. I det nya förslaget ska kritererna också gälla för rengörande golvvårdsmedel, handdiskmedel, marskindiskmedel samt tvättmedel.

Upphandlingsmyndigheten kommer också att se över de miljömärkningar som finns för rengöringsmedel för att säkerställa att dessa uppfyller kraven i lagen om offentlig upphandling, LOU.

Tveksamma till palmolje-certifiering

En miljömärkning som Upphandlingsmyndigheten är tveksamma till är det globala systemet för certifierad palmolja, Roundtable for Sustainable Palm Oil – RSPO.

”En märkning där vi nu har bedömt att det finns tveksamheter är RSPO. I vårt kriterium 11386 Miljömärkta städkemikalier finns krav på märkningar som i sin tur innehåller krav på RSPO-märkt palmolja. Därför reviderar vi nu detta kriterium”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Upphandlingsmyndigheten har också tagit fram förslag för kriterium för städkemikalier som kan verifieras av de tre miljömärkningarna Svanen, Bra Miljöval och EU Ecolabel. Det nya föreslagna kriteriet, som har namnet kriterium 11567 är enligt Upphandlingsmyndigheten tänkt att användas vid upphandling av städtjänster där städfirman själva står för de städprodukter som används.

Upphandlingsmyndigheten har gått ut med en remiss till intressenter och vill ha in synpunkter på förslaget om senast om en månad, den 16 februari.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.