Nya GRI-riktlinjerna släppta

Hållbarhetsredovisning Fokus på den specifika verksamhetens påverkan, inte på att rapportera allt. Det är kärnan i GRI:s nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning som släpptes i dagarna.

Nya GRI-riktlinjerna släppta

Släppet av de nya GRI-riktlinjerna, G4, firades med att slå på en stor gonggong. Tanken med de uppdaterade kraven är att företag och organisationer inte ska rapportera allt inom hållbarhetsområden utan i samråd med intressenter välja ut det som verkligen betyder något. Underlaget som tas fram enligt GRI-rapportering ska också lättare kunna användas i så kallad integrerad rapportering.

– Förståelsen ökar bland investerare för rollen som hållbarhetsrapportering kan spela i att avslöja ett företags verkliga värde. G4-riktlinjerna är framtagna för att hjälpa en organisation att visa att den har en integrerad och hållbar strategi som omfattar människor, de naturresurser som används och integriteten i leverantörskedjan, säger GRI:s ordförande Herman Mulder.

Enligt GRI ska riktlinjerna vara mer användarvänliga och harmoniserade med andra viktiga ramverk, däribland OECD:s riktlinjer, FN:s Global Compact och FN:s riktlinjer om affärsverksamhet och mänskliga rättigheter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.